Rambler's Top100
Музей історії ХНУ
 
Музей
   
Календар пам'ятних дат на березень 2008 р.
 
   
Ходнєв Олексій Іванович (18.02(2.03).1818 – 5(17).03.1883) – хімік-органік, один із основоположників фізичної хімії професор Харківського університету.
   
 
Кеппен Павло Іванович
Кеппен Павло Іванович (19.02(01.03).1793 – 23.05(05.06).1864) –статистик, історик, етнограф, академік Петербурзької АН (1837 р.). Народився у м. Харків. Закінчив Харківський університет (1814 р.). У 1821 – 1824 рр. подорожував Європою, у 1829 – 1834 рр. – Кримом. Був одним з організаторів Російського географічного товариства (1845 р.), в якому очолював відділення статистики. Працював у галузі статистики, античної історії та етнографії Північного Причорномор’я і т. ін. Почесний член Харківського університету (з 1858 р.).
   
 
Кронеберг Іван Якович (19.02(1.03).1788 – 19(31).10.1838) – філолог. Народився в м. Москві. Жив у Німеччині, закінчив Йєнський університет. Після повернення в Росію був призначений директором Московського комерційного училища. З 1819 р. – ад’юнкт по кафедрі латинської словесності і старожитностей Харківського університету, з 1820 р. – екстраординарний, з 1821 р. – ординарний професор. У 1821, 1823 – 1826, 1831 – 1833 рр. був деканом словесного відділення філософського факультету, у 1826 – 1829, 1833 – 1836 рр. – ректором Харківського університету.
   
 
Нікольський Олександр Михайлович
Нікольський Олександр Михайлович (04.03.1858 – 08.12.1942) – зоолог, академік АН України (з 1919 р.). Народився в Астрахані (Росія). Закінчив Петербурзький університет (1881 р.). У 1903 – 1920 рр. – професор Харківського університету, в 1921 – 1931 рр. – завідувач кафедрою Харківського інституту народної освіти, одночасно з 1921 – 1926 рр. – професор Харківського медичного інституту. Наукові праці присвячено вивченню тварин. Описав ряд нових видів і підвидів хребетних тварин. Перекладач і редактор широковідомих праць: „Життя моря” Келлера та „Життя тварин” Брема.
   
 
Щелков Іван Петрович
Щелков Іван Петрович (21.02(5.03).1833 – 14(27).05.1909) – фізіолог. Народився у м. Харкові, у 1855 р. закінчив Харківський університет. З 1863 р. – ординарний професор медичного факультету Харківського університету, у 1884 – 1890 р. - ректор. З 1890 р. – ректор Варшавського університету. Почесний член Харківського університету (1892 р.).
   
 
Забіла Наталя Львівна
Забіла Наталя Львівна (20.02(05.03).1903 – 06.02.1985) – дитяча письменниця, поетеса, перекладач. Народилася у м. Петербург. 1917 р. переїхала до м. Люботина Харківської області. Після закінчення гімназії працювала вчителькою, була депутатом сільської Ради. Закінчила Харківський інститут народної освіти (1925 р.). Працювала в школах Люботина та Харкова, в редакції журналу „Нова книга”, Українській книжковій палаті. Член Спілки селянських письменників „Плуг”, згодом – Всеукраїнської спілки пролетарських письменників. Голова Харківської спілки письменників України (1944 – 1947 рр.). Автор казок, віршів, оповідань для дітей, „Читанок” для школярів, перекладів з російської, французької та польської мов. Премії ім. Лесі Українки (1972 р.), ім. О.І. Копиленко (1981 р.). Журнал „Малятко” встановив літературну премію ім. Н.Л. Забіли (1989 р.).
   
  Бузескул Владислав Петрович
Бузескул Владислав Петрович (24.02(08.03).1858 – 01.06.1931) – історик, історіограф, академік АН України (з 1925 р.), академік АН СРСР (з 1922 р., член-кореспондент Російської АН з 1910 р.). Народився у с. Попівка (нині – Харківська обл.). Закінчив Харківський університет (1880 р.), де викладав. З 1890 р. – професор, з 1921 р. – завідувач науково-дослідною кафедрою всесвітньої історії, згодом – кафедрою європейської культури ХІНО. Наукові праці стосуються історії Стародавньої Греції, джерелознавства, історіографії. Ордени святого Станіслава і святого Володимира та два інших.
   
  Сухомлинов Михайло Іванович
Сухомлинов Михайло Іванович (29.02(12.03).1828 – 08(21).07.1901) – філолог, історик російської літератури та освіти, академік Російської АН (з 1876 р.). Народився у м. Харків. Закінчив історико-філологічний факультет Харківського університету (1848 р.). З 1852 р. працював у Петербурзькому університеті (з 1960 р. екстраординарний, з 1864 р. – ординарний професор). З 1899 р. очолював відділ російської мови та словесності Російської АН.Праці зі слов’янського мовознавства, історії літератури, Російської АН, освіти в Росії за часів Олександра І. Почесний член Петербурзького, Казанського, Київського та Харківського університетів.
   
  Янсон Ігор Кіндратович
Янсон Ігор Кіндратович (нар. 18.03.1938) – фізик, академік НАН України (з 1992 р., член-кореспондент з 1979 р.). Народився у Харкові. Закінчив Харківський університет (1961 р.). З 1961 р. працює у Фізико-технічному інституті низьких температур НАН України (з 1970 р. – завідувач відділом). Паралельно у 1969 – 1970 рр. викладав у Харківському інституті радіоелектроніки, з 1976 р. – у Харківському політехнічному інституті, з 1979 р. – у Харківському університеті. Наукові праці присвячено дослідженню контактних явищ у твердих тілах при низьких температурах. Спільно з І.М. Дмитренком і В.І. Свисту новим експериментально виявив електромагнітне випромінювання надпровідної тунельної структури (нестаціонарний ефект Джозефсона). Державна премія України (1980 р.). Премія ім. М. Островського (1967 р.). Премія Хьюлетт-Паккарда Європейського Фізичного товариства (1987 р.). Премія фонду О. фон Гумбольдта (1996 р.).
   
  Андреєв Костянтин Олексійович
Андреєв Костянтин Олексійович (14(26).03.1848 – 29.10.1921) – математик, член-кореспондент Петербурзької АН (з 1884 р.). Народився у Москві. Закінчив Московський університет (1871 р.). У 1873 – 1898 рр. працював у Харківському університеті (з 1886 р. – професор). З 1898 р. – професор Московського університету. Основоположник проектно-геометричного напрямку в вітчизняній математиці. Наукові праці присвячено побудові плоских кривих по достатньому числу точок методом багатозначних відповідностей.
   
  Хармадар’ян Гурген Ованесович
Хармадар’ян Гурген Ованесович (15(27).03.1893 – 1938) – рентгенолог, член-кореспондент АН України (з 1934 р.). Народився у м. Ахалкалакі (Грузія). Закінчив Харківський університет (?). У 20-х рр. працював у Харківському медичному інституті (з 1928 р. – завідувач кафедрою), одночасно з 1926 р. – директор Українського рентгенологічного і радіологічного інституту. У 1934 р. – заступник наркома охорони здоров’я України, у 1937 р. – заступник наркома охорони здоров’я СРСР. У тому ж році безпідставно заарештований як „ворог народу”, ймовірно страчений в 1938 р. Наукові праці стосуються методів рентгенологічних досліджень в медицині та променевої терапії.
   

 

Rambler's Top100